Menu

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN - semestr zimowy 2009/2010

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Podyplomowych Gender Studies ­– dwusemestralnych studiach w zakresie feminizmu i problematyki tzw. płci kulturowej, czyli sposobów społecznego „organizowania” czy „konstruowania” ludzkiej płciowości i seksualności.

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu społeczno-kulturowej tożsamości płci, ukazywanej z perspektywy literaturoznawstwa, teorii sztuki, lingwistyki, historiografii, antropologii, socjologii i psychologii. Poddając krytycznej analizie dotychczasowe przekonania na temat „natury” człowieka, Gender Studies kierują swą uwagę w stronę tego, co dotąd przemilczane, wypierane czy usuwane ze sfery kultury, nauki, społeczeństwa; przełamując stereotypy związane z kobiecością i męskością, przedstawiają alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

Na program Gender Studies złożą się systematyczne zajęcia z takich dziedzin, jak: teoria gender i queer, krytyka feministyczna, historia ruchu kobiecego, feministyczne, genderowe i queerowe ujęcia psychoanalizy, teologii, językoznawstwa, historii literatury, sztuki, mediów, antropologii i polityki. Obok zajęć kursowych przewidziane są także zajęcia autorskie, szczegółowo rozwijające wybrane zagadnienie.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują łącznie ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele (ewentualnie piątki) średnio dwa razy w miesiącu w Instytucie Badań Literackich PAN przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminów uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Specjalizacja ta przygotowuje do samodzielnej pracy naukowej w zakresie Gender Studies, daje podstawy warsztatu badawczego i może stanowić etap przygotowawczy do podjęcia studiów doktoranckich, które w IBL mają wieloletnią tradycję.

W semestrze zimowym 2009/2010 zajęcia poprowadzą: dr Bożena Umińska-Keff, dr Katarzyna Sierakowska, dr Lena Magnone, dr Katarzyna Szumlewicz, dr Sebastian Duda, Kazimiera Szczuka, Karolina Krasuska, Joanna Ostrowska.

Opłata za semestr: 1500 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty czesnego na dwie raty. Jednorazowa opłata wpisowa: 400 zł. Zapisy do końca września.

Informacji udziela sekretariat Studiów Podyplomowych IBL PAN, Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), pokój 136, 00-330 Warszawa.
Tel./fax: (022) 826-99-45; (022) 657-28-95, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl

Szczegóły:
www.genderstudies.plPartnerzy i sponsorzy