Menu

Kontynuacja poradnictwa prawno-psychologicznego dla mieszkańców Warszawy

Kontynuujemy poradnictwo prawno-psychologiczne dla mieszkaców Warszawy.
Oprócz porad prawnych, udzielanych w dni: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, można również skorzystać z porad psychologicznych.

Dyżur psychologa, został wyznaczony na każdy wtorek (w okresie maj-czerwiec), w godzinach od 10 do 14.
Poradę psychologiczną można uzyskać drogą telefoniczną, pod numerem 736 000 254. Istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie z psychologiem. Zapisy odbywają się podczas trwania dyżuru psychologa, drogą telefoniczną. Więcej informacji       tutaj.

Projekt "Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją", jest finansowany ze środków m. st. Warszawy.

Partnerzy i sponsorzy