Menu

Wchodzą w życie przepisy bardziej przyjazne dla osób niewidomych

Od dziś (19 czerwca 2009r.) obowiązują nowe przepisy ustawy znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W myśl nowych regulacji, osoby niepełnosprawne wraz z psami asystującym uzyskały prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej.

Oznacza to, że osoby niepełnosprawne uzyskały pełne prawo wstępu z psami asystującymi do budynków administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, nauki, opieki zdrowotnej i społecznej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, dworce, poczty. Z psem będzie także można wejść do środków transportu oraz komunikacji publicznej.

Partnerzy i sponsorzy