Menu

PTPA nawiązało współpracę z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

19 maja 2012 r. przedstawiciele PTPA - Krzysztof Śmiszek - Prezes Zarządu oraz Monika Wieczorek - prawniczka PTPA, spotkali się z członkami Komisji Praw Człowieka przy NRA, podczas którego omówiono potencjalne możliwości współpracy pomiędzy oboma podmiotami.

Członkowie Komisji Praw Człowieka mieli okazję zapoznać się z działalnością PTPA oraz zakresem spraw, które prowadzi nasze stowarzyszenie. Przewodniczący Komisji adw. Mikołaj Pietrzak zaoferował również w pomoc w promowaniu działalności PTPA i zachęcaniu członków adwokatury polskiej do angażowania się w postępowania sądowe dotyczące ochrony zasady równości i niedyskryminacji.

Partnerzy i sponsorzy