Menu

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans w sprawie powołania prof. Małgorzaty Fuszary na stanowisko Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania

Koalicja na Rzecz Równych Szans wyraziła satysfakcję z powołania Pani Profesor Małgorzaty Fuszary na stanowisko Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz wskazała na obszary wymagające szczególnej uwagi w najbliższym czasie.

W dniu 1 sierpnia 2014 r. Koalicja na Rzecz Równych Szans zajęła stanowisko w sprawie powołania Pani Profesor Małgorzaty Fuszary na stanowisko Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Koalicja wyraziła satysfakcję z objęcia przez prof. Małgorzatę Fuszarę tej funkcji, wskazując jednocześnie, iż w najbliższym czasie szczególnej uwagi wymaga pełna implementacja Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2015, doprowadzenie do zakończenia procesu ratyfikacyjnego Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ukończenie prac legislacyjnych nad projektami ustaw: o związkach partnerskich; uzgodnieniu płci; nowelizacji ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania; nowelizacji Kodeksu karnego w odniesieniu do penalizacji mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, a także nowelizacji Kodeksu wyborczego w zakresie wyrównywania szans kobiet w dostępie do udziału w życiu politycznym.

Tekst wystąpienia dostępny tutaj:
/public/files/stanowisko_Koalicji01.08.14.pdf

Partnerzy i sponsorzy