Menu

Zapraszamy na konferencję pt. Prawne aspekty przeciwdziałania dyskryminacji w XXI wieku

 

20 marca 2020 (piątek) w sali A3 w Collegium Iuridicum II na Wydziale Prawa i Administracji UW, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty przeciwdziałania dyskryminacji w XXI wieku”. Spotkanie organizuje Zakład Praw Człowieka WPiA UW we współpracy z Kołem Naukowym Studenckie Forum Praw Człowieka działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Problem dyskryminacji wiąże się z szerokim spektrum zagadnień: od najbardziej pierwotnych praw człowieka, przez katalog praw politycznych, zawartych między innymi w normach prawa konstytucyjnego, po kwestie tak codzienne i praktyczne, jak dostęp do edukacji, możliwość podjęcia niektórych rodzajów pracy, czy zarobki. Dotyka zagadnienia rodzicielstwa, ale uwidacznia się też w prawie Unii Europejskiej, dotyczącym przepływu towaru, usług oraz osób. Widoczne jest w problematyce prawa konkurencji, a z drugiej strony w zagadnieniach związanych z sytuacją i samostanowieniem różnych grup etnicznych, wiekowych mniejszości językowych, obywateli różnej orientacji i płci. To temat szeroki a jednocześnie bardzo istotny, uwidaczniający się w wielu aspektach pracy prawnika.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. hab. Adama Bodnara. Patronatu udzieliło również PTPA.
Moderatorami paneli studencko-doktoranckich będą: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. ucz. (prawo unijne), dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk (prawo pracy), dr hab. Marcin Wiącek, prof. ucz. (panel ekspercki) oraz dr Piotr Kładoczny (prawo karne).


Wydarzenie na fb:     Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka
Program    TUTAJ

 

Partnerzy i sponsorzy