Menu

PTPA przed Komitetem Praw Człowieka ONZ

PTPA wraz kilkoma innymi polskimi organizacjami pozarządowymi wzięło udział w 118 Sesji Komitetu Praw Człowieka ONZ, podczas którego polski rząd sprawozdawał się z wdrażania postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. 

Członkowie Komitetu wysłuchali nie tylko formalnych wystąpień organizacji, ale także spotkali się na niefoformalnym briefingu z organizacjami społecznymi, które przestawiły im swój punkt widzenia na kwestie ochrony praw człowieka w Polsce.

Delegacja rządowa, podczas sesji była pytana m.in. o przyczyny nieefektywnego działania prawa antydyskryminacyjnego w naszym kraju, zwiększającą się liczbę przestępstw z nienawiści, zjawisko przemocy wobec kobiet, dostępność do legalnych zabiegów przerywania ciąży. W centrum zainteresowania Komitetu było także zagadnienie kryzysu konstytucyjnego, niezależności sądownictwa oraz sytuacja w mediach publiczych. 

PTPA wraz z kilkoma innymi organizacjami pozarządowymi złożyło raport alternatywny do raportu rządowego.

Raport dostępny jest pod adresem poniżej:

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/POL/INT_CCPR_CSS_POL_24661_E.pdf

Partnerzy i sponsorzy