Menu

Tydzień Równości II - bezpłatne porady prawne

Wraz z    Komisją Europejską - Przedstawicielstwem w Polsce w ramach akcji RÓWNI+RÓŻNI=EUROPEJSCY, po raz drugi zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych online zorganizowanych z okazji Tygodnia równości.

Porady udzielane będą przez prawniczki PTPA - adwokatkę Annę Mazurczak, radczynie prawne Karolinę Kędziorę i Katarzynę Bogatko, od poniedziałku 26 października do piątku 30 października w godzinach 9-12 i 16-19.

Zachęcamy do konsultacji na temat sytuacji prawnej osób LGBT i dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe lub etniczne, kolor skóry, religię, światopogląd i inne przesłanki.

Obowiązują zapisy, dostępne pod      TYM LINKIEM.

Zapraszamy!

Partnerzy i sponsorzy