Wesprzyj nas!

PTPA to organizacja, która nie działa dla zysku. Utrzymujemy się głównie dzięki grantom i darowiznom. Prowadzenie procesów sądowych, wspieranie osób doświadczających dyskryminacji, monitorowanie działań władz publicznych zawsze wiążą się z kosztami. Możesz wesprzeć nasze działania, które kierujemy:

  • na pomoc dyskryminowanym;
  • na budowę sieci prawników;
  • na działania rzecznicze.

Możesz również przekazać nam darowiznę, poprzez tradycyjny przelew bankowy na konto:
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
ul. Szpitalna 5 lok. 6a
00-031 Warszawa

24 2130 0004 2001 0407 2526 0006 Volkswagen Bank Direct
w tytule przelewów wpisując „Darowizna na cele statutowe".

SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL24 2130 0004 2001 0407 2526 0006

a jeśli chcesz być z nami w indywidualnym kontakcie – wpisz w tytuł płatności również swój adres e-mail.

Możesz także ustawić w swoim banku cykliczną płatność (30, 50, 70, 100 zł lub dowolną inną kwotę, która będzie co miesiąc pobierana z Twojego bieżącego rachunku lub karty kredytowej).

Darowizny przekazane PTPA na cele statutowe można odliczyć od podstawy opodatkowania (osoba fizyczna może w ten sposób odliczyć do 6% uzyskanego dochodu pod warunkiem przekazania środków przelewem na konto Stowarzyszenia).


Dziękujemy, zespół PTPA.


PSAL is an organization that does not work for profit. We are mainly supported by grants and donations. Attending court proceedings, supporting people experiencing discrimination, monitoring the activities of public authorities always involves costs. You can support our actions:

  • helping the discriminated;
  • building a network of lawyers;
  • legal activities.

You can also help us by donating, using a traditional bank transfer to our account:
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
ul. Szpitalna 5 lok. 6a
00-031 Warszawa
24 2130 0004 2001 0407 2526 0006
Volkswagen Bank Direct, adding „Darowizna na cele statutowe".

SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL24 2130 0004 2001 0407 2526 0006

And if you want to be in contact with us individually - also write your email address in the title.

You can also set a monthly donation in your bank (30, 50, 70, 100 PLN or any other amount that will be charged monthly from your current account or credit card).

Donations to PSAL can be deducted from the tax base (a natural person can deduct up to 6% of their income, provided that the money is transferred to the Association's bank account).

Thank you, the PSAL team.

 

Wesprzyj nas wpłacając darowiznę


lub


PayPal – Płać wygodnie i bezpiecznie

Partnerzy i sponsorzy