Menu

Bezpłatne porady prawne w ramach Miesiąca Równości

Polskie Towarzystwo Prawa Antysyskryminacyjnego we współpracy z Komisją Europejską - Przedstawicielstwem w Polsce, już po raz piąty zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych on-line. Tym razem wspieramy i doradzamy przez cały czerwiec - Miesiąc Równości.

Zachęcamy do skorzystania z porad na temat dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie narodowe lub etniczne, kolor skóry, religię, światopogląd i inne przesłanki, a także na temat sytuacji prawnej osób LGBTQ.

Porady on-line udzielane są do 28 czerwca, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-19.

Wsparcia udzielają eksperckie osoby : radczynie prawne Karolina Kędziora i Katarzyna Bogatko, adwokatka Dorota Dudek, aplikantka adwokacka Milena Adamczewska-Stachura oraz adwokat Paweł Knut.

Zapewniamy udział tłumacza Polskiego Języka Migowego oraz porady w języku angielskim - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

W celu umówienia się na poradę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/tjvxbD2diYxzjG1K8

Partnerzy i sponsorzy