Menu

PTPA spotkało się z Wiceambasadorem Szwajcarii w Polsce

28 stycznia br. przedstawiciele PTPA spotkali się z Ministrem Simonem Geissbuhlerem, wiceambasadorem Konfederacji Szwajcarskiej. Spotkanie dotyczyło sytuacji grup dyskryminowanych w Polsce oraz nowej ustawy równościowej.

Partnerzy i sponsorzy