Menu

PTPA w roli obserwatora na rozprawie w sprawie LGBT Business Forum w Łodzi

17 stycznia w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzew odbyła się rozprawa w sprawie drukarza, który odmówił wykonania materiałów reklamowych ze względu na ich treść. Łódzki Sąd czeka rozstrzygnięcie w sprawie, w której już raz wydano wyrok nakazowy, uznający winę drukarza oraz nakładający na jego osobę na podstawie art.138 Kodeksu wykroczeń karę grzywny w wysokości 200,00 zł. Od wyroku obwiniony złożył sprzeciw.
Według drukarza sprawa nie jest kontrowersyjna, w dalszym ciągu powołuje się na wolność doboru kontrahenta Na druku promocyjnym, tzw. roll-upie miał widnieć skrót LGBT. Fakt ten został uznany przez usługodawcę za promowanie ruchu LGBTQ, do czego (cyt.) „nie będzie się przyczyniał”. Obecnie sprawa znajduje się na etapie I instancji. PTPA w sprawie złożyło opinię amicus curiae, wskazując w niej na zaistniałą w sprawie dyskryminację w dostępie do usług ze względu na orientację seksualną.

Partnerzy i sponsorzy