Menu

50 tys. zł dla klientki PTPA w ramach ugody przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Oficjalnie pracodawca rozwiązał z powódką stosunek pracy w oparciu o przepisy tzw. o ustawy o zwolnieniach grupowych, powołując się na złą sytuację finansową firmy. Powódka podnosiła, iż w rzeczywistości została wytypowana do zwolnienia ze względu na fakt skorzystania z kodeksowych uprawnień związanych z rodzicielstwem.

We wrześniu 2010 roku Dorota G., wystąpiła do sądu z zarzutem dyskryminacji po tym jak została zwolniona z pracy ze względu na fakt skorzystania z kodeksowych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Oficjalnie pracodawca rozwiązał stosunek pracy w oparciu o przepisy tzw. o ustawy o zwolnieniach grupowych,  powołując się na złą sytuację finansową firmy. Dorota G. podnosiła, iż w rzeczywistości została wytypowana do zwolnienia w związku z tym, iż wystąpiła o możliwość pracy w ograniczonym wymiarze godzin przez okres, przez który mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego. Po kilku rozprawach pracodawca wystąpił z propozycją zawarcia ugody, na którą przystała powódka reprezentowana przez r.pr. Karolinę Kędziora – wiceprezeskę PTPA. PTPA uczestniczyło w postępowaniu w charakterze strony.
 

Partnerzy i sponsorzy