Menu

Konferencja Piętnaście lat po Pekinie: czy mamy równość, o jaką nam chodziło?

Fundacja im. H. Bölla zaprasza na debatę organizowaną w związku z wydaniem publikacji poświęconej roli i znaczeniu pekińskiej Platformy Działania w Europie Środkowo-Wschodniej.

 


Debata bedzie okazją do zastanowienia się na ile postanowienia Platformy udało się zrealizować? na ile dyskutowana obecnie w Sejmie ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz przyjęta przez Sejm w miniony piątek ustawa kwotowa spełniają postulaty Platformy Działania? Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali: min. Elżbieta Radziszewska, prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich; prof. Małgorzata Fuszara, dr Magdalena Grabowska, Krzysztof Śmiszek, Wanda Nowicka. Moderacja: Agnieszka Grzybek.
10 grudnia (piątek) 2010, godz. 11.00-13.30, Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy