Menu

Przewodniczący PTPA na konferencji Komisji Europejskiej "Managing Diversity in Practice: How to value differences and inclusion for growth in Europe"

Krzysztof Śmiszek, na zaproszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu - koordynatora polskiej Karty Różnorodności - wziął udział w wiedeńskiej konferencji Komisji Europejskiej nt. znaczenia różnorodności w biznesie. Przewodniczący PTPA przedstawił prezentację nt. uwarunkowań zbierania danych celem projektowania efektywnej polityki zarządzania różnorodnością.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz krajów członkowskich UE, biznesu, organizacji pozarządowych oraz urzędów ds równości. 

Partnerzy i sponsorzy