Menu

Warsztaty na temat Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Członkini Zarządu PTPA Monika Zima prowadziła w dniach 14 – 15 maja br. warsztaty organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny (PSOUU) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich osób wspierających z całej Polski.

Warsztaty dotyczyły postanowień Konwencji ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r. o Prawach Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Konwencja jest pierwszym dokumentem ONZ w tym wieku, została podpisana przez Polskę w dniu 30 marca 2007 r. i do tej pory nie została ratyfikowana. Konwencja zapewnia wszystkim osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo we wszystkich sferach życia społecznego. Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, rzeczników własnych spraw – self – adwokatów, Konwencja ma szczególne znaczenie, ponieważ zapewnia im taką samą zdolność do czynności prawnych, jak innym obywatelom. Oznacza to, że istniejąca w polskim systemie prawnym instytucja ubezwłasnowolnienia stosowana bardzo często do osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawiająca ich zdolności do czynności prawnych, jest niezgodna z postanowieniami Konwencji.

 

Partnerzy i sponsorzy