Menu

Podręcznik nt. testów dyskryminacyjnych już dostępny!

"Testy dyskryminacyjne. Praktyczny podręcznik dla organizacji pozarządowych" pod red. K. Śmiszka i K. Wysieńskiej-Di Carlo powstał w ramach projektu "Akademia Testów Dyskryminacyjnych" realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

Podręcznik dostępny jest pod adresem:

http://ptpa.org.pl/public/files/Testy%20dyskryminacyjne%20Praktyczny%20podr%C4%99cznik.pdf 

Partnerzy i sponsorzy