Menu

Uwagi PTPA do projektu regulacji sytuacji prawnej osób transpłciowych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało założenia do projektu regulacji sytuacji prawnej osób transpłciowych. PTPA odniosło się do tych założeń podczas konsultacji społecznych, wskazując na możliwość wprowadzenia w nich kilku zmian dot. dolnej granicy wieku uprawniającej do wszczęcia procedury, uregulowania stosunków między rodzicami a dziećmi oraz konieczności uzyskania rozwodu przed wszczęciem procedury.

Stanowisko PTPA.

Stanowisko zostało przygotowane przez Macieja Kułaka. 

Partnerzy i sponsorzy