Wsparcie środowiska prawniczego dla prawno-człowieczych ngo

Spotkanie nawiązywało do projektu dotyczącego budowania platform współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami prawniczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równości. W spotkaniu wzięły udział organizacje z całej Polski, również te zrzeszone w Koalicji Równych Szans (najliczniejszej w Polsce nieformalnej platformie NGO, którą koordynuje PTPA).

Podczas wydarzenia omówiliśmy perspektywę samorządów prawniczych odnośnie możliwości wsparcia społeczeństwa obywatelskiego przez środowisko prawnicze, ale przedstawiliśmy także własne doświadczenia PTPA z prowadzenia konkretnych postępowań sądowych oraz wsparcia na rzecz ofiar dyskryminacji i organizacji pozarządowych. Sprawy prezentowali współpracujący z nami prawnicy pro bono, zapraszając do dyskusji i wspólnej analizy ich precedensowego charakteru.
Zastanawialiśmy się także nad wyzwaniami, które czekają trzeci sektor w obecnej sytuacji społeczno-politycznej oraz jakie wzajemne korzyści wynikają ze współpracy między prawnikami i NGO.

 

Spotkanie odbyło się dzięki gościnie Kancelarii Prawnej White & Case. M. Studniarek i Wspólnicy.

Zdjęcia: Agata Kubis /. kolektyw

 


Partnerzy i sponsorzy