Menu

Zaproszenie na konferencję - Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób niepełnosprawnością intelektualną

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego ma zaszczyt zaprosić na konferencję: Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, która odbędzie się 28 maja w Warszawie, w siedzibie Fundacji im. S. Batorego.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wnioski płynące z badań przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w okresie od czerwca 2010 r. do maja 2012 roku, w ramach projektu, „Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, którego celem było przygotowanie założeń nowelizacji przepisów polskiego kodeksu cywilnego w kierunku wprowadzenia instytucji ochrony prawnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Program konferencji:
10.00 – 10.15
Rejestracja uczestników
10.15 – 10.30 Powitanie uczestników oraz wprowadzenie r.pr. Karolina Kędziora (Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego)
10.30 – 10.45 Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną – perspektywa socjologiczna prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Filozofii i Socjologii)
10.45 – 11.05 Stanowisko biura RPO na temat obecnie obowiązujących rozwiązań w świetle prawa międzynarodowego Anna Błaszczak (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego)
11.05 – 11.25 Ubezwłasnowolnienie i alternatywne formy pomocy w realizowaniu zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną w prawie obcym dr Leszek Kociucki (Instytut Nauk Prawnych, PAN, Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka)
11.25 – 11.50 Przerwa kawowa
11.50 – 12.10 Prezentacja wniosków z badań akt sądowych spraw o ubezwłasnowolnienie dr Roman Grzejszczak (socjolog, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Socjologii i Filozofii)
12.10 – 12.30 Prezentacja założeń proponowanych zmian legislacyjnych w prawie polskim dr Małgorzata Szeroczyńska (Zastępca prokuratora rejonowego Warszawa- Śródmieście w Warszawie)
12.30 – 12.50 Dyskusja i zamknięcie konferencji
13.00 – Zakończenie konferencji

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy wysyłać na adres kbogatko@ptpa.org.pl
 

Partnerzy i sponsorzy