Menu

Członkini Zarządu PTPA o ratyfikacji Konwencji Osób Niepełnosprawnych

Członkini Zarządu PTPA Monika Zima wzięła udział w dniu 9 października br. w konferencji, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pt. „Pełen udział i pełna równość. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Konferencja odbyła się na Akademii Pedagogiki Specjalnej i wzięły w niej udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną z całej Polski. Podczas konferencji swoje wystąpienia prezentowali self - adwokaci, czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną działające we własnym imieniu w obronie swoich praw.

Tematyka konferencji poświęcona została Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, uchwalonej przez ONZ w 2006. Zwracano uwagę, że każda osoba niepełnosprawna ma godność, ma prawo dokonywania własnych wyborów, ma prawo być szanowna, ma prawo żyć tak jak inni ludzie, integrować się ze społeczeństwem, zakładać rodziny, pracować, może oraz poszanowania niezależności. Osoba niepełnosprawna ma prawo korzystać z wolności i praw przysługującym każdemu człowiekowi.

Monika Zima przedstawiła katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce i wyjaśniła zasady ratyfikacji umów międzynarodowych. Szczególną uwagę poświęciła zgodności polskiego prawa z postanowieniami Konwencji i wskazała na potrzebę konkretnych zmian. Celem działań państwa polskiego powinno być zniesienie wszelkich podstaw i przejawów dyskryminacji oraz promowanie ochrony i praw osób niepełnosprawnych, a także tworzenie konkretnie wskazanych warunków realizacji postanowień Konwencji.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami self - adwokatów z konferencji, pod adresem:

http://www.psouu.org.pl/self-adwokaci-artykul/relacje-z-konferencji-%E2%80%9Epelen-udzial-i-pelna-rownosc-konwencja-onz-o-prawach-os

Partnerzy i sponsorzy