Menu

Członkini Zarządu PTPA doktorem nauk prawnych!

Monika Zima, Członkini Zarządu PTPA obroniła pracę doktorską pt. „Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako ograniczenie wolności i praw konstytucyjnych w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji”.

W swojej pracy doktorskiej Monika Zima analizowała instytucję ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle postanowień Konstytucji, a także w kontekście Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Rozważania Moniki Zimy prowadzą do wniosku, że ubezwłasnowolnienie w obecnym kształcie nie odpowiada rzeczywistym potrzebom osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie prawnego wsparcia i jako sprzeczne z zasadami ograniczania wolności i praw konstytucyjnych z art. 31 ust. 3 Konstytucji, wymaga interwencji ustawodawcy. Monika Zima obroniła swoją pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Partnerzy i sponsorzy