Menu

Konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Równych Szans

1 września br. Koalicja na Rzecz Równych Szans zorganizowała konferencję prasową w sprawie przyjętego wczoraj przez rząd projektu ustawy równościowej

 

Obecni na konferencji przedstawiciele i przedstawicielki Koalicji przedstawili główne zarzuty pod adresem niedawno przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu.

Członkowie zarządu PTPA – Karolina Kędziora i Krzysztof Śmiszek zaprezentowali opinię Koalicji, w której wyrazili obawę co do konstytucyjności zapisów różnicujących sposób zagwarantowania ochrony prawnej przed dyskryminacją.
Obecna na konferencji Dyrektorka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Wanda Nowicka przedstawiła historię procedowania nad projektem oraz wyraziła obawę co do skuteczności rozwiązań instytucjonalnych gwarantujących równe traktowanie.
Robert Biedroń z Kampanii Przeciw Homofobii przedstawił plany Koalicji co do dalszych prac lobbingowych na etapie parlamentarnym, a Krystyna Mrugalska - Wiceprzewodnicząca Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych podkreśliła brak skutecznych zapisów w projekcie, które gwarantowałyby efektywną ochronę przed dyskryminacją z powodu niepełnosprawności.

Więcej informacji
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,8324624,Organizacje_krytykuja_projekt_tzw__ustawy_antydyskryminacyjnej.html

Partnerzy i sponsorzy