Menu

PTPA spotkało się z Pełnomocniczką Prezydent Warszawy ds. Równego Traktowania

21 stycznia Zarząd PTPA spotkał się z Karoliną Malczyk-Rokicińską i omówił potencjalne obszary współpracy.

Od stycznia 2010 r. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, które powołało pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Jednym z głównych zadań Karoliny Malczyk-Rokicińskiej będzie zwalczanie dyskryminacji ze względu na religię, orientację seksualną, płeć, niepełnosprawność czy światopogląd. Podczas spotkania PTPA zaoferowało m.in. swoją pomoc w opracowywaniu miejskiej strategii antydyskryminacyjnej, jak również współpracę przy wszystkich innych projektach miasta mających na celu realizację zasady równego traktowania.

Partnerzy i sponsorzy