Menu

Monika Wieczorek z PTPA członkinią Prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania

W dniu 20 stycznia br. apl.radc. Monika Wieczorek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego została członkinią Prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Urzędzie m.st. Warszawy.

W skład Prezydium KDS ds. Równego Traktowania wchodzą również dr Jolanta Lange (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM), Michał Pawlęga (Stowarzyszenie LAMBDA Warszawa) i Jacek Purski (Stowarzyszenie Nigdy Więcej).

Komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy.

Więcej informacji o KDS ds. Równego Traktowania można znaleźć tutaj: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-rownego-traktowania

Partnerzy i sponsorzy