Menu

Odpowiedź KE na pytanie PTPA ws ustawy antydyskryminacyjnej

PTPA otrzymało z Komisji Europejskiej odpowiedź w sprawie możliwości przyjęcia przez państwa członkowskie wyższych standardów ochrony przed dyskryminacją niż te, zawarte w Dyrektywach Równościowych. Komisja poinformowała, że żadne przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie wyższym krajowym standardom.

PTPA wystąpiło do KE z wnioskiem o udzielenie takiej informacji z uwagi na opinię Biura Analiz Sejmowych do projektu nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej, w której podniesiono, że podwyższenie ochrony przed dyskryminacją może być sprzeczne ze standardami implementacyjnymi prawa unijnego do porządku krajowego.   

treść pisma z KE

Partnerzy i sponsorzy