Menu

Dyskryminacja przez asocjację. Opinia Rzecznika Generalnego ETS

Dyskryminacja przez asocjację. 31 stycznia 2008 r. Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię w sprawie Sharon Coleman przeciwko kancelarii prawnej Attridge Law. Pytanie prawne zadane zostało przez Trybunał ds. Zatrudnienia (Employment Tribunal) z południowej dzielnicy Londynu Croydon. Pozew o dyskryminację w zatrudnieniu wniosła pani Sharon Coleman przeciwko kancelarii prawnej Attridge Law, gdzie pracowała w charakterze sekretarki prawnej (ang. legal secretary). W 2002 roku urodziła niesłyszącego syna Oliviera, dodatkowo cierpiącego na niewydolność układu oddechowego. Po bezskutecznych prośbach kierowanych do kierownictwa firmy w sprawie możliwości dostosowania czasu jej pracy do obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym synem, została zmuszona do rezygnacji z pracy w firmie. Co więcej, w okresie bezpośrednio przed rezygnacją z zatrudnienia doznała, jak twierdzi, szykan ze strony pracodawcy właśnie z powodu wysuwanych próśb. Jednym z głównych zarzutów pani Coleman jest stosowanie wobec niej praktyk dyskryminacyjnych, szczególnie, iż w tym samym zakładzie pracy pracowały osoby, które miały możliwości elastycznego czasu pracy w związku z koniecznością opieki nad swoimi małymi, choć nie niepełnosprawnymi dziećmi. Osoby te również nie były ofiarami szykan i innych działań uwłaczających godności pracowniczej, które na gruncie dyrektywy Nr 2000/78/WE zdefiniowane są jako molestowanie. Trybunał ds. Zatrudnienia w Croydon zadał Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości m.in. następujące pytania: - Czy w zakresie zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność dyrektywa chroni przed bezpośrednią dyskryminacją i molestowaniem jedynie osoby, które same są niepełnosprawne? - Jeżeli pracodawca traktuje pracownika mniej przychylnie niż traktuje lub traktowałby innych pracowników i stwierdzone zostało, że powodem tego traktowania pracownika jest, iż pracownik ma niepełnosprawnego syna, nad którym sprawuje opiekę, to czy traktowanie to stanowi dyskryminację bezpośrednią, naruszającą zasadę równego traktowania ustanowioną przez tę dyrektywę? - Jeżeli pracodawca molestuje pracownika i stwierdzone zostało, że powodem tego traktowania pracownika jest, iż pracownik ma niepełnosprawnego syna, nad którym sprawuje opiekę, to czy molestowanie to stanowi dyskryminację bezpośrednią, naruszającą zasadę równego traktowania ustanowioną przez tę dyrektywę? Rzecznik Generalny ETS wydał opinię, w której zawarł, że na gruncie Dyrektywy Nr 2000/78/WE, nie tylko osoby niepełnosprawne chronione są przed nierównym traktowaniem w zatrudnieniu, ale także osoby, które w jakiś sposób doznały naruszenia swych praw z uwagi na powiązania z osobami niepełnosprawnymi.

Partnerzy i sponsorzy