Menu

Status uchodźcy dla Ugandyjczyka

20 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Rady ds Uchodźców odmawiającą statusu uchodźcy Ugandyjczykowi prześladowanemu w swoim kraju z powodu jego orientacji seksualnej. PTPA przyłączyło się do postępowania i przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie.

Sąd, orzekając w sprawie powołał się m.in. na raport "Uciekając przed homofobią. Wnioski azylowe osób LGBTI w Europie", którego współautorem jest Krzysztof Śmiszek, Przewodniczący PTPA. 

Partnerzy i sponsorzy