Menu

Równe miejsce – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji

grudzień 2018 r. - grudzień 2020 r.

Projekt „Równe miejsce – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji” ma na celu przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w dostępie do dóbr i usług poprzez podnoszenie świadomości i wiedzy warszawskich przedsiębiorców na temat mechanizmów dyskryminacji oraz przepisów prawa antydyskryminacyjnego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia na temat równego traktowania adresowane do wspomnianych podmiotów gospodarczych, świadczących odpłatne usługi.

Na szkoleniach uczymy:

  • zasad równego traktowania klientów;
  • jak przeciwdziałać nierównemu traktowaniu w dostępie do dóbr i usług;
  • jak zidentyfikować zagrożenie dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług;
  • jak odpowiednioreagować na takie zachowania.

Najbliższe szkolenia obędą się:  19 marca oraz  10 kwietnia.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest     TUTAJ

Regulamin udziału w warsztacie     TUTAJ

Więcej informacji: rownemiejsce@ptpa.org.pl  bądź telefonicznie 22 98 15 26.

W tym roku naszym partnerem wspierającym jest Komisja Klubowa.

Projekt wpsółfinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Partnerzy i sponsorzy