Menu

Pomoc prawna dla organizacji i działaczy/ek praw człowieka narażonych na ataki

Czas trwania projektu: lipiec 2016 - grudzień 2017

Projekt jest odpowiedzią na zdarzające się coraz częściej ataki na organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest promowanie zasady równości, niedyskryminacji i ochrony praw człowieka. Wsparcie dotyczy nie tylko ataków fizycznych, ale także mowy nienawiści w internecie, pomówień, ograniczania praw zarówno ze strony innych organizacji jak i osób fizycznych, oraz reagowania na nieprawidłowości w relacji organów władzy z trzecim sektorem.
Celem projektu jest zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy prawnej dla takich organizacji jak również dla działaczy i działaczek na rzecz praw człowieka.

Pomoc prawną bezpłatnie świadczy grupa 20 osób z całej Polski wykonujących zawody adwokata i radcy prawnego. W ramach projektu prawnicy/czki przeszli specjalistyczne szkolenia w zakresie współpracy z NGOsami oraz specyfiki pracy z pokrzywdzonymi organizacjami. Wsparcie może obejmować reprezentację przed sądami, urzędami, ale również ograniczać się do porady prawnej czy przygotowania pisma bądź opinii prawnej, w zależności od charakteru sprawy.


KONTAKT:
biuro@ptpa.org.pl
telefon 22 498 15 26
Facebook:    @StowarzyszeniePTPA

Więcej na temat projektu:
Opinie NGO - kliknij     TUTAJ
Wiadomości NGO - kliknij     TUTAJ


Projekt do 31 grudnia 2017 r. realizowany jest ze środków      Fundacji im. S. Batorego

 

Partnerzy i sponsorzy