Menu

Pomoc prawna dla organizacji i działaczy praw człowieka narażonych na ataki

Czas trwania projektu: lipiec 2016 - czerwiec 2017

Projekt jest odpowiedzią na zdarzające się coraz częściej ataki na organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest promowanie zasady równości, niedyskryminacji i ochrony praw człowieka. Celem projektu jest zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy prawnej dla takich organizacji jak również dla działaczy na rzecz praw człowieka.

Wśród działań projektowych zaplanowane jest nie tylko świadczenie pomocy prawnej, ale także wyłonienie grupy prawników - praktyków z terenu całej Polski, którzy przejdą specjalistyczne szkolenia w zakresie współpracy z NGOsami oraz specyfiki pracy z pokrzywdzonymi organizacjami.  


Projekt realizowany jest ze środków Fundacji im. S. Batorego

 

 

Partnerzy i sponsorzy