Dr Krzysztof Śmiszek

Członek Zarządu

ksmiszek@ptpa.org.pl


"Prawo jest instytucją wychowawczą całej ludzkości"

Leon Petrażycki

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2003-2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie zajmował się analizą i praktycznym stosowaniem ustawodawstwa antydyskryminacyjnego, ekspert polskich organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji (m.in. wieloletni Szef Grupy Prawnej Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii). Certyfikowany trener prawa antydyskryminacyjnego (certyfikat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Brytyjskiej Interrights). Prowadził szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego m.in. dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, związków zawodowych, prawników organizacji pozarządowych. Publikował na temat prawnych aspektów dyskryminacji m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, Europejskim Przeglądzie Sądowym i Gazecie Prawnej oraz w periodykach zagranicznych. W latach 2008-2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET - Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów ds. Równego Traktowania. W latach 2011 - 2016 pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Trener praw człowieka Rady Europy w ramach programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy. Od 2014 r. członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji. Sekretarz redakcji międzynarodowego pisma prawniczego "Anti-Discrimination Law Review". Członek Rady Programowej Archiwum im. Profesora Wiktora Osiatyńskiego prowadzonego przez Fundację OKO. PRESS. Honorowy Przewodniczący PTPA.   

Partnerzy i sponsorzy