Eliza Rutynowska

Prawniczka

erutynowska@ptpa.org.pl


"A u was deską zabity świat, głuchy i niemy. To nic. Za rok, za parę lat - odbijemy."

K.I. Gałczyński

Prawniczka, z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego związana od 2015 roku. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej prowadzonej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Stypendystka John Lewis Fellowship Programme fundacji Humanity in Action z 2017 r w Atlancie, USA, podczas którego zajmowała się tematem sprawiedliwości naprawczej. Absolwentka szkolenia OBWE "LIVE Training on Preventing and countering violent extremism and radicalism", po którym koordynowała oraz współ-prowadziła warsztaty z praw człowieka przeznaczone dla wychowanków domów dziecka. Wykładała w ramach trzech edycji "Tygodnia Konstytucyjnego" organizowanego przez Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy. Ukończyła warsztatowy kurs "Innocence Project - przeciwdziałanie niesłusznym skazaniom" na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz  "Preventing right-wing extremism and group hatred –exchanging good practices from Germany and Central and Eastern Europe" międzynarodowe warsztaty ENND and Cultures Interactive international w Berlinie. Publikowała na temat prawa antydyskryminacyjnego w "Rzeczpospolitej" oraz na portalu ngo.pl .


Lawyer at the Polish Society of Antidiscrimination Law. Graduate of the Faculty of Law at the University of Warsaw. Graduate of the British Law Center Diploma in English and European Law at the Warsaw University in cooperation with University of Cambridge. Scholarship recipient of the Humanity in Action Foundation - John Lewis Fellowship 2017 in Atlanta, focusing on the problem of restorative justice. Graduate of the OSCE LIVE Training on Preventing and countering violent extremism and radicalism, after which she created her own workshops focused on human rights education for minors placed in state-run institutions.  Volunteer lecturer at "Constitutional Week", a Zbigniew Hołda Society conducted project regarding legal education of high school students in terms of law and the Constitution. She completed the workshops "Innocence Project - Preventing wrongful convictions" at the University of Warsaw (in cooperation with Helsinki Foundation for Human Rights) and the "Preventing right-wing extremism and group hatred –exchanging good practices from Germany and Central and Eastern Europe" ENND and Cultures Interactive international workshop in Berlin, Germany. She published on the topic of legal aspects of discrimination in Rzeczpospolita journal and ngo.pl .

Partnerzy i sponsorzy