R.PR Adam Rzemek

Wolontariusz - Członek Zespołu Prawnego

arzemek@ptpa.org.pl


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Centrum Prawa Amerykańskiego University of Florida, Levin College of Law. Od 2013 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Stypendysta programu Sokrates - Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Gandawie (Belgia), gdzie odbył studia w zakresie m.in. ochrony praw człowieka oraz prawa wspólnotowego w przedmiocie własności intelektualnej.

Aktywnie udzielał bezpłatnych porad prawnych osobom potrzebującym w ramach Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu prawa karnego i cywilnego, odbył liczne szkolenia w zakresie prawa antydyskryminacyjnego organizowane przez m.in. Kampanię Przeciw Homofobii.

Od lutego 2018 r. współpracuje z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.

 

Partnerzy i sponsorzy